Werkgevers moeten voldoen aan de wettelijke vereisten voor het in dienst nemen van personeel en bereid zijn samen te werken met WSP Rivierenland om werkzoekenden kansen te bieden.