Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de website WerkgeversServicepunt Rivierenland (WSP). Hierna noemen we onszelf ‘wij’ of ‘we’.

1. Introductie

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw privacy van groot belang. Daarom houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals we hieronder verder toelichten.

Onder verwerken verstaan we alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, maar ook opslaan, gebruiken en verwijderen.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen, op grond van welke juridische grondslag, hoe we uw privacy beschermen en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen.

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens helemaal onderaan deze verklaring.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd veranderen. Deze versie 1.1 is van toepassing sinds 25 augustus 2020 en op die dag ook voor het laatst gewijzigd.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als u gebruik wil maken van onze dienst, vragen we u mogelijk om de volgende gegevens in te vullen in onze website: uw bedrijfsnaam, de naam van uw contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres. Ook verwerken we automatisch het IP-adres van uw computer of ander device waarmee u in contact met ons bent gekomen.

3. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

a) om contact met u te kunnen opnemen;

b) om u in contact te brengen met werkzoekenden. Dit doen wij door werkzoekenden te laten weten dat uw bedrijf mogelijk behoefte heeft aan personeel en u op de hoogte te brengen als een werkzoekende een baan zoekt;

c) voor het bijhouden van statistieken waaronder het bijhouden van het aantal openstaande vacatures. Daarbij kan het zijn dat uw gegevens automatisch worden ingedeeld in bepaalde bedrijfsgroepen met vergelijkbare bedrijven;

d) voor marketingdoelen zoals het versturen van een nieuwsbrief met informatie gerelateerd aan uw zoektocht naar nieuw personeel. U kunt zich hier altijd voor uitschrijven. Dit doet u door [e-mail /unsubscribe] aan te vinken in de nieuwsbrief. Zo’n uitschrijving zullen we altijd onmiddellijk respecteren.

Met het invullen van uw gegevens op onze site geeft u ons toestemming om deze te verwerken, voor de hierboven beschreven doelen. Die toestemming is de formele, juridische grondslag waarop we dat doen. Die toestemming kunt u op ieder moment ook weer intrekken door ons daarom per e-mail te verzoeken en dan zullen wij de verwerking onmiddellijk staken.
Met uw toestemming geeft u ons ook het recht om deze persoonsgegevens te delen met de gemeentes in de regio en andere betrokkenen bij het WerkgeversServicepunt (zie hieronder bij 7).

Daarnaast gebruiken we uw IP-adres:

e) Voor het bijhouden van de bezoekerscijfers van de site en andere statistieken.

Deze verwerkingen vinden plaats op de juridische grondslag van gerechtvaardigd belang, omdat we daarmee onze dienstverlening aan u kunnen optimaliseren, terwijl we tegelijkertijd de inbreuk op uw privacy zo veel mogelijk beperken door zo min mogelijk gegevens te gebruiken en ons aan onderstaande regels te houden.

4. Sociale media

Op deze site kunt u via sociale media-icoontjes navigeren naar onze sociale media, maar het gebruik van die media valt buiten de reikwijdte van dit Privacy Statement.

5. Cookies

Deze site plaatst zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn kleine bestanden die het soepel functioneren van onze site mogelijk maken en daarnaast op basis van uw IP-adres gegevens over uw bezoek aan onze website opslaan en ophalen, bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u op de site hebt genavigeerd en welke informatie blijkbaar interessant voor u was.

Klikgedrag en bezoekverkeer
We gebruiken de Google Analytics-dienst van het Amerikaanse Google om bij te houden hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze dienst gebruiken wij ook om te zien hoe effectief onze advertenties en zoekmachine-optimalisaties zijn. We zullen de cookies niet gebruiken om een profiel van u op te bouwen of om u te kunnen benaderen met gepersonifieerde e-mail of advertenties. Ook plaatsen we geen tracking cookies. Voor meer informatie over uw privacy en welke cookies wij gebruiken, verwijzen we u naar het privacybeleid van Google.

Advertentiecookies
We gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van zoekgedrag in zoekmachines zoals Google. Dit zijn zogenaamde tekstadvertenties zichtbaar op de zoekresultatenpagina. Daarnaast adverteren wij via banners in het Google Display Netwerk.

Deze site gebruikt de Google AdWords en remarketing-dienst om te adverteren op websites van derden (inclusief Google zelf). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website reeds eerder hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren richting mensen die interesse hebben getoond in onze diensten. Ook als zij de site enkel bezocht hebben, zonder een contactformulier te hebben ingevuld.

U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen of zich volledig afmelden voor dit type advertenties op de Google Advertentie-instellingen pagina.

U kunt daarnaast cookies wissen via de instellingen van de browser waarmee u onze site benadert.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met alle betrokkenen bij het WerkgeversServicepunt, juist ook om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dat zijn dus het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeenten en de SW-bedrijven in uw regio.

7. Hoe wordt de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd?

Elk regionaal WerkgeversServicepunt is zelfverantwoordelijk voor de opslag van data, de betrokken medewerkers zijn getraind om zorgvuldig met de data om te gaan en ze hebben moeten verklaren zich in de omgang met de data te zullen houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Maandelijks vindt onderhoud plaats aan de servers, regelmatig worden updates uitgevoerd en daar waar nodig worden adequate beveiligingsmaatregelen genomen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op servers die staan in de Europese Unie. Op die manier wordt er alles aangedaan om eventuele datalekken te voorkomen. Mocht een betrokkene niettemin toch op een datalek stuiten dan kan hij onmiddellijk contact opnemen met info@wsprivierenland.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel met links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die andere websites met uw persoonsgegevens om gaan.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens nog maximaal 12 maanden.

9. Hoe kunt u uw privacy-rechten uitoefenen?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens zoals die door ons gebruikt worden. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u contact met ons op. Wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten.

10. Hoe kunt u een klacht indienen of contact opnemen met ons?

Mocht u ontevreden zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons of nog meer informatie daarover willen, dan kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen via dit e-mailadres: info@wsprivierenland.nl.

Tenslotte is het ook altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.