Ja, er zijn verschillende subsidies beschikbaar bij het in dienst nemen van werkzoekenden. Welke mogelijkheden er zijn is ook afhankelijk van de situatie van de medewerker die u in dienst neemt. Maar u kunt denken aan loonkostensubsidies of loondispensatie, plaatsingssubsidie, no-riskpolis, of scholingskosten. WSP Rivierenland kan je helpen bij het identificeren van de subsidies waarvoor u in aanmerking komt. Voor meer informatie over mogelijkheden verwijzen we graag naar de instrumentengids Dennis.