Innovatie en inclusief ondernemen kan een oplossing bieden voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is de dienstverlening groepsplaatsingen, zoals Werkzaak Rivierenland die aanbiedt. Een win-winsituatie voor alle partijen waarbij gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een zo efficiënt mogelijk werkproces: “Het is mooi om te zien hoe je samen kunt groeien.”

Is iets fysiek niet haalbaar? Dan zijn we daar ook eerlijk in

Het tekort aan ingevulde vacatures zorgt voor veel stress en druk bij ondernemers. Het plaatst ze ook voor de vraag hoe om te gaan met het huidige werkproces. Moet ik dit anders vormgeven? Welke keuzes moet ik maken? Is een enkele vacature lastig in te vullen, dan kan functiecreatie of jobcarving – het opsplitsen van bestaande taken en het creëren van een nieuwe functie – een uitkomst bieden. Op deze manier kun je een bestaand bedrijfsproces optimaliseren door taken anders te verdelen, en waar nodig ook een passende vacature uitzetten die makkelijker is in te vullen.

Lastiger wordt het als het om een uitgebreider bedrijfsproces gaat waarvoor meer handjes nodig zijn. In dat geval biedt een groepsplaatsing uitkomst. Werkzaak Rivierenland biedt de dienstverlening in de regio inmiddels aan zo’n 25 werkgevers aan, waarbij het gaat om groepsplaatsingen van 5 tot 60 personen. Zij worden ingezet op veel gebieden, waaronder de maak- en logistieke sector, maar ook op een sorteerafdeling, in de productie, de kringloop, de spoelkeuken, een timmerbedrijf en de schoonmaak.

Het is belangrijk om elkaar de ruimte te geven om te leren en te groeien

Team

“Alle variaties zijn denkbaar, waarbij het ondanks het bedrijfsproces ook maatwerk is”, legt Teammanager Groepsplaatsingen Marieke Elbers uit. Ze volgt de ontwikkelingen bij de werkgever om waar nodig te kunnen anticiperen op bijvoorbeeld extra ondersteuning en aanpassingen. Ze ondersteunt het team dat als het ware om de werkgever heen gebouwd wordt. Dat team bestaat uit een praktijkbegeleider op de werkvloer, een werkcoach die een centrale rol heeft zoals het stimuleren en monitoren van de werknemers en hun taken, en een accountmanager voor het financiële en strategische contact.

De leidinggevende handvatten bieden om kwetsbare medewerkers te begeleiden in het arbeidsproces kan ook, legt Elbers uit. “Daar hebben we de training Mentorwijs voor. Deelname aan de training Mentorwijs is voor de leidinggevende kosteloos, zodat bijvoorbeeld een teamleider van het bedrijf werkzaamheden uit kan leggen vanuit zijn expertise, maar daarbij rekening kan houden met wat een medewerker nodig heeft en helpt (of ondersteunt) om zijn (of haar) werk goed uit te voeren.”

Analyse

Voordat het zover is, heeft er al een uitgebreide, werkplekanalyse plaatsgevonden die inzicht geeft in de klantbehoefte, legt Elbers uit. “We ontleden eerst de vraag van de werkgever. Hoeveel mensen zijn er nodig en waarvoor? Welke vaardigheden zijn er op welke plekken nodig? We letten daarbij ook op het opknippen van taken, waarbij werknemers maar één handeling uitvoeren. Onze doelgroep maakt dat we bijvoorbeeld twee mensen gebruiken voor iets wat iemand normaal gesproken alleen lijkt te kunnen. Dat lijkt minder efficiënt, maar zorgt voor minder uitval. Je betaalt als werknemer nog steeds naar loonwaarde.”

Het is mooi om te zien hoe je samen kunt groeien

Innovatie

Werkzaak Rivierenland kan ook snel schakelen bij een acute behoefte en meedenken in de planning en het optimaliseren van het productieproces, vertelt de teammanager. “In dat geval beschikken we ook over specialisten met technologische, innovatieve kennis.” Elbers noemt een voorbeeld van een werkgever met verschillende productielijnen: “Met een extra lijn kun je bijvoorbeeld flexibeler inzetten op meerdere shifts met verschillende tijden. En is iets fysiek niet haalbaar? Dan zijn we daar ook eerlijk in. In dat geval onderzoeken we met de werkgever of er technologische oplossingen en ondersteuning ingezet kan worden, zoals palletiseersystemen, lasrobots en een Operator Support System (OSS), waarbij de digitale werkinstructie op de werkplek geprojecteerd wordt. Dat helpt de werknemer eenvoudig tijdens de assemblage.”

De mogelijkheden zijn dus eindeloos, waarbij het volgens Elbers om één doel gaat: het onderbrengen – liefst in vaste dienst – van een werknemer bij een werkgever, die op zijn beurt ontzorgd wordt in zijn bedrijfsproces en de begeleiding van mensen vanuit de Participatiewet en sociale werkvoorziening. “Zo helpen we mensen weer de arbeidsmarkt op. De uit- en doorstroom geeft anderen juist weer ruimte en kansen.”

Springplank

De ontwikkeling van de medewerker staat daarbij altijd centraal, en juist dat menselijke aspect zorgt voor dat gouden randje, vindt Elbers. “Voor deze mensen is groepsplaatsing een springplank om zich te ontwikkelen bij een werkgever. Het is belangrijk om elkaar de ruimte te geven om te leren en te groeien, zodat ze op een gegeven moment zonder die springplank kunnen. Vervolgens zie je een groepsdynamiek ontstaan met toewijding voor het werk en verantwoordelijkheidsgevoel. Er ontstaat meer waardering, die leidt tot meer eigenwaarde en vertrouwen van twee kanten. Mensen stijgen boven zichzelf uit, waardoor er ineens veel meer mogelijk is. Het is mooi om te zien hoe je samen kunt groeien.”

Meer weten over de mogelijkheden? Werkzaak maakt onderdeel uit van het WerkgeversServicepunt Rivierenland.

Bron artikel en afbeelding ondernemersbelang. 

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!