Op 2 augustus a.s. gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. Vanaf dat moment kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Wat houdt deze nieuwe regeling in en betekent dit voor u als werkgever?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt uw werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

De nieuwe regeling houdt in dat ouders tot hun kind 8 jaar oud is recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek.

In het kort:

  • De Wet Betaald Ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken
  • Dit is aanvullend op het zwangerschaps-, adoptie- en aanvullend geboorteverlof
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind
  • Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, bij adoptie- of pleegkind jonger dan 8 jaar
  • Het recht op en de hoogte van de uitkering kan per situatie verschillen
  • En ook de manier van aanvragen verschilt per situatie.

Meer weten?

Meer informatie over de nieuwe regeling is onder andere te vinden op:

Hier vindt u ook een link om een webinar over deze nieuwe regeling terug te kijken. Met vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen uw eigen adviseur van WSP Rivierenland.

(bronnen: uwv.nl en werk.nl)

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!