De huidige ernstige tekorten op de arbeidsmarkt hebben een grote impact op de landelijke en regionale economie. Door gebrek aan personeel kunnen werkgevers de geplande productie niet halen of niet de dienstverlening bieden die ze zouden willen. Eén van de manieren om de tekorten op de arbeidsmarkt te beperken, is het zoveel mogelijk inzetten van het nog beschikbare onbenutte talent, oftewel onbenut arbeidspotentieel, in de regio.

Onbenut arbeidspotentieel in kaart

UWV en CBS hebben de afgelopen periode stappen gezet om het onbenutte arbeidspotentieel landelijk en in de regio beter in beeld te brengen. UWV publiceerde in nauwe samenwerking met het CBS kortgeleden de ‘Samenstelling van onbenut arbeidspotentieel‘.

Onbenut arbeidspotentieel in Rivierenland: 17.000 personen

In 2021 waren er in Rivierenland 187.000 personen van 15 tot 75 jaar. Hiervan horen volgens het CBS 17.000 personen tot het regionale onbenut arbeidspotentieel. Dit betekent dat 9% van de mensen tussen 15 en 75 jaar onder het onbenut arbeidspotentieel vallen. Dit aandeel is lager dan het landelijke aandeel (10%). Het onbenut arbeidspotentieel in Rivierenland bestond uit:

  • 8.000 onderbenutte deeltijders (47%).
    Dit zijn werkenden, die meer uren kunnen en willen werken.
  • 5.000 werklozen (29%).
    Dit zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht én voor werk direct beschikbaar zijn.
  • 4.000 semi-werklozen (24%).
    Dit zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht maar niet direct beschikbaar zijn óf die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. Ook personen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn vallen onder semi-werklozen.

Dit zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht maar niet direct beschikbaar zijn óf die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. Ook personen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn vallen onder semi-werklozen. 

Deeltijders grootste groep in onbenut arbeidspotentieel

Rivierenland kende met 47% in vergelijking met de andere regio’s en Nederland een bovengemiddeld aandeel onbenutte deeltijders, ofwel mensen die meer willen werken. Het zijn vooral vrouwen die relatief vaak in deeltijd werken. Zij werken vooral in zorg en welzijn, detailhandel en onderwijs. Het aandeel werklozen in het onbenut arbeidspotentieel was met 29% in Rivierenland kleiner dan het aandeel onderbenutte deeltijders. Werklozen hebben in Rivierenland een lager aandeel dan in Nederland (29%). Ook voor semi-werklozen is dat het geval (24% in Rivierenland, 27% in Nederland).

Oplossingen voor werkgevers

Om de verschillende groepen binnen het onbenut arbeidspotentieel (beter) in te zetten, zijn verschillende benaderingen mogelijk. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld hun werknemers die deeltijd werken, een (deeltijd)-contract aanbieden voor meer uren. Een andere optie is werklozen te interesseren in scholing en training om hen te laten matchen met functies die openstaan. Werkgevers kunnen zich wenden tot WSP Rivierenland om in contact te komen met een deel van het onbenut talent en voor adviezen om een (meer) inclusieve organisatie te worden.

Een andere oplossing om onderbenutte deeltijders en semi-werklozen aan het werk te krijgen, is het bieden van passende voorzieningen zowel buiten als op de werkvloer. Bijvoorbeeld: het aanbieden van kinderopvang of een aangepaste werkomgeving voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Voor de laatste kan onder meer een vergoeding worden aangevraagd voor de kosten gemaakt voor de aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Meer tips voor het omgaan met personeelstekorten? Raadpleeg de publicatie 27 oplossingen voor personeelstekorten (werk.nl)

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Gerelateerde nieuwsbericht

Deel dit verhaal in je netwerk!