Ondanks de coronacrisis, de voortdurend veranderende economische omstandigheden en de hoge inflatie, blijft de krapte op de arbeidsmarkt op een ongekend hoog niveau. Ook in Rivierenland. Het aantal openstaande vacatures is in de afgelopen 1,5 jaar blijven groeien. Daartegenover staan steeds minder werkzoekenden. Regio in Beeld 2022, het jaarlijkse UWV-rapport over de arbeidsmarkt, gaat in op de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen.

Recordhoogte in Rivierenland

De spanning op de arbeidsmarkt van Rivierenland is niet nieuw. Al sinds het 4e kwartaal van 2017 is de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio krap. In 2021 nam de spanning op de arbeidsmarkt, na een dip als gevolg van corona, snel toe en kwam in 2022 zelfs op een recordhoogte uit.

 • Met 6.500 openstaande vacatures eind 2e kwartaal 2022, is het aantal openstaande vacatures veel groter dan voor corona. Ten opzichte van begin 2016 is de vacaturemarkt zelfs bijna 4 keer zo groot.
 • In bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Alleen voor creatieve & taalkundige beroepen is er een iets minder krappe arbeidsmarkt.
 • Voor een aantal beroepen is al langere tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. Voorbeelden van beroepen in Rivierenland waarvoor al minimaal 6 jaar sprake is van krapte zijn:
  • monteurs industriële machines en installaties
  • ontwerpers/architecten ICT-systemen
  • verzorgenden IG
  • vrachtwagenchauffeurs

Voor werkgevers betekent die krapte dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden biedt de krapte juist kansen.

Waar is nog personeel te vinden?

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor werkgevers in Rivierenland moeilijk om aan personeel te komen. Er komen te weinig reacties op de vacatures. De meerderheid van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures alleen maar moeilijker gaat worden. Eén van de oplossingen voor krapte is het breder kijken naar kandidaten. Er staat nog steeds talent aan de kant. Dit heet het onbenut arbeidspotentieel: mensen die mogelijk ingezet kunnen worden. Voor Rivierenland gaat het om 2.900 personen. Deze personen zijn onder te verdelen in:

 • 500 onderbenutte deeltijders. Dit zijn werkenden, die meer uren kunnen en willen werken.
 • 300 werklozen. Dit zijn personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht én voor hun werkloosheid direct beschikbaar waren.
 • 100 semi-werklozen. Dit zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht maar niet direct beschikbaar zijn, óf die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. Ook personen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn vallen onder semi-werklozen.

Neem contact op

Uw WSP-adviseur kent de arbeidsmarkt in Rivierenland goed en denkt graag met u mee bij uw personeelsvragen. Neem contact met ons op.

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!