In 2023 groeit het aantal banen in arbeidsmarktregio Rivierenland nog behoorlijk, maar in 2024 valt de banengroei terug. De aanhoudende personeelstekorten belemmeren de groei van bedrijven. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel een lastige opgave. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig bestaan.

Tegelijkertijd is bijna één op de vijf inwoners 50 tot 65 jaar. Zij schuiven komende jaren door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt kansen voor werkzoekenden in veel verschillende beroepen. Toch zijn er nog steeds mensen die belemmeringen ervaren om de stap naar werk te maken.

Regio Rivierenland in het kort:

 • in 2023 groeit de arbeidsmarkt in Rivierenland nog, maar in 2024 vlakt de banengroei af
 • het aantal banen in sectoren bouw, industrie en financiële diensten zal krimpen; banengroei is er in sectoren als ICT en groothandel
 • toch is er in veel beroepen nog steeds sprake van een (zeer) krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor veel werkgevers moeilijk blijft om personeel te vinden.
 • door vergrijzing houdt de krapte de komende jaren aan
 • in Rivierenland schuiven geleidelijk 57.300 bewoners door naar de groep 65-plus; zij gaan op termijn de arbeidsmarkt verlaten
 • vooral in de sectoren transport & logistiek, openbaar bestuur en onderwijs werken relatief veel 60-plussers
 • de groep jongeren die instroomt is kleiner dan de groep die de arbeidsmarkt gaat verlaten
 • ook op individueel niveau weten werkgevers en werkzoekenden elkaar niet altijd te vinden en is er sprake van een mismatch
 • zo sluiten onderwijs en arbeidsmarkt niet altijd goed op elkaar aan
 • daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
 • in Rivierenland wonen ca. 14.000 mensen die meer (uren) willen werken
 • zij kunnen verschillende belemmeringen ervaren waardoor het moeilijk is om werk te vinden of te houden.

Zie bijhorende infographic van de UWV.

Wat speelt er op de arbeidsmarkt in Rivierenland? De UWV-publicatie Regio in Beeld zoomt in op: banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten. Met dit jaar extra aandacht voor vergrijzing en de mismatch tussen vraag en aanbod. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt in Rivierenland? Bekijk de publicatie of laat je bijpraten door jouw adviseur van WSP Rivierenland.

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!