Er zijn veel mensen op zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Bent u werkgever en lukt het niet om personeel te vinden? Hieronder vier wervingsroutes waarmee u als werkgever gemakkelijk met werkzoekenden in contact kunt komen. Het WerkgeversServicepunt (WSP) kan u erbij helpen. Bel gerust voor een afspraak 088- 9375 199.

Open Hiring

  • Als werkgever bepaalt u de minimale functievereisten, maakt u de vacatures bekend en opent u een wachtlijst.
  • De geïnteresseerde werkzoekende die zich als eerste inschrijft, krijgt de baan.
  • Een cv, diploma of arbeidservaring doet er niet toe.
  • Het WSP Rivierenland kan helpen bij de procedure, uitvoering of vragen.

Innovatieve manieren van werving

  • U kunt op een innovatieve en laagdrempelige manier in contact komen met potentiële werknemers. Denk aan een (online) banenmarkt, videopitch, Jobdates, meet & greet of andere matchingsactiviteiten.
  • Het WSP Rivierenland kan ondersteunen bij de werving en de organisatie van deze activiteiten.

Leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo)

  • Opleiden of (om)scholen van nieuwe en huidige werknemers kan een oplossing zijn om uw vacatures te vervullen. Dat kan via een groot of klein leerwerktraject op maat, in samenwerking met onderwijsinstellingen en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), onder andere via Praktijkleren in het mbo. Het WSP Rivierenland kan hierbij ondersteunen. SBB kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuw mbo- certificaat, bij de erkenning als leerbedrijf en bij het opleiden van een medewerker als praktijkbegeleider van nieuwe medewerkers.
  • Via RVO kunt u subsidie krijgen voor het inschakelen van een praktijkbegeleider die de nieuwe medewerker op de werkvloer begeleidt.

Jobcarving en functiecreatie

  • Door taken van bestaande functies op te splitsen en samen te voegen tot één of meerdere nieuwe functies kunt u een functie passend maken voor een bredere doelgroep.
  • Het WSP informeert en adviseert u graag over de potentie en invulling van jobcarving en functiecreatie.

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!