Of het nu gaat om werving en selectie, het opleiden en coachen van personeel, inclusief werkgeverschap of subsidies en regelingen: bij WerkgeversServicepunt (WSP) Rivierenland krijgen werkgevers kosteloos advies en ondersteuning van experts.

“Ik kan hier uren over doorpraten,” begint Kiek Adriaansens-Diepenhorst enthousiast. Ze is manager WSP Rivierenland en werkt met haar team hard aan het vinden van slimme en duurzame personeelsoplossingen.

“Sociaal ondernemen staat bij ons voorop. We zijn een samenwerkingsverband van UWV, gemeente Buren en Werkzaak Rivierenland. Die laatste partij voert namens een aantal gemeenten alles rond werk en inkomen uit. Deze dienst- verlening voor werkgevers is ingericht vanuit de gedachte dat ondernemers bij één loket terecht moeten kunnen voor de dienstverlening van al die partners. Dat is wel zo overzichtelijk. We werken zij aan zij, integraal samen om de dienstverlening vorm te geven.”

Bestaand werk passend maken

Het doel van de samenwerking is zorgen dat ieder- een die kan en wil werken ook een kans krijgt op de arbeidsmarkt. Met name voor de groep die wat extra ondersteuning nodig heeft wordt naar passende oplossingen gezocht: “We willen een verbindende schakel zijn. Dat doen we zowel vanuit de aanbodkant, de kandidaat, als vanuit de werkgeverskant. We zijn een echte sparringpartner.”

Wat doet WSP Rivierenland?

Werkgevers kunnen bij WSP Rivierenland terecht voor detachering, advies en ondersteuning, maar krijgen ook de mogelijkheid bestaand werk passend te maken.

“WSP Rivierenland geeft dan advies om werk anders te organiseren zodat het voor meer of andere mensen passend is. Dit noemen we functiecreatie. Dat wil zeggen dat we samen met een werkgever gaan kijken hoe bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd kunnen worden. Door de werkzaamheden opnieuw te verdelen, creëren we duurzame arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een bedrijf naar ons toe komt en open staat voor functiecreatie, gaan we bestaande werkprocessen analyseren. Door relatief eenvoudige taken af te splitsen en samen te voegen ontstaan nieuwe, duurzame banen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Herbergier in Tiel, een zorginstelling voor begeleiding van mensen met dementie. Daar zijn we met elkaar zo’n traject ingegaan. Door de taken anders te verdelen is hier een nieuwe functie gecreëerd die door een praktisch geschoold persoon makkelijker uit te voeren is. De meer gespecialiseerde handelingen worden ondergebracht bij iemand anders, de praktische taken komen terecht in de nieuwe functie. Een win-win voor kandidaat en werkgever. Vooral in sectoren waar enorme tekorten zijn zien we dat dit soort trajecten echt bestendige arbeidsplaatsen opleveren.”

Technologie helpt!

Door snelle veranderingen op de werkvloer en een tekort aan personeel is duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het aantrekken van nieuw personeel voor veel bedrijven een uitdaging. Tech- nologie kan op veel plekken een handje helpen, ziet Malinda Janssen. Ze is Programmamanager Technologie & Inclusie bij Werkzaak:

“We zijn constant op zoek naar manieren om de positie van mensen die minder goed aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt te verbeteren. We experimenteren onder andere met technologie. Zo kan complex werk eenvoudiger gemaakt worden en dat zorgt ervoor dat deze banen voor een grotere groep toegankelijk zijn. Het helpt bijvoorbeeld in productiewerk bij kwaliteitsborging, waardoor er minder producten worden afgekeurd. Het biedt daarnaast ook kansen om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door een meer diverse groep medewerkers aan te trekken. Zo werk je aan een innovatieve, inclusieve en future-proof bedrijfsvoering.”

Uiteenlopende oplossingen

Dankzij uiteenlopende technologische oplossingen zijn er meer mensen in te zetten op de Rivierenlandse arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een VR-bril voorberoepenoriëntatie, digitale (in)werkin- structie via tablet of beamer of speciaal ontwikkelde montagetools die onder- steunen bij problemen met fijne motoriek. Meer goede voorbeelden? Die zijn te vinden op www.tint-rivierenland.nl.

Meer weten over inclusief ondernemen? Kijk verder op onze website of bel 088 9375 199.

Download het artikel hier DE BATOUWE – MAGAZINE 2023

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

Voorkant magazine Batouwe

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!