Batouwe Boomkwekerijen werkt voor kwekers. Met hun stekken, P9’s en veredelde spillen zorgen ze ervoor dat kwekers de beste kwaliteit kunnen leveren aan hun klanten. Het bedrijf werkt vanuit 4 locaties waar 11 statushouders een fijne werkplek hebben gevonden. Naast de hoofdlocatie is dat Novidale in Dodewaard, Batouwe Plant in Elburg en Hera Verde in Portugal. Een flink bedrijf waar in een gevarieerd team wordt gewerkt aan mooie producten. Gerrit Crum en Bert Lam van het adviesteam delen hun visie over inclusief werkgeverschap.

Adviesteam?

“Voorheen waren wij het managementteam, maar we zijn op weg naar zelfsturende teams, dat wil zeggen dat de teams zelf de ideeën gaan aandragen voor verdere ontwikkeling en uitvoering van de werkzaamheden. Zij zijn dus a.h.w. de ‘managers’ van de toekomst, de directieve manier van leidinggeven is niet langer bij ons van toepassing, het is de reden dat wij nu dan ook als adviesteam onze werkzaamheden verrichten,” vertelt Gerrit. “Het is een mooie ontwikkeling binnen ons bedrijf, waarbij er steeds meer verantwoordelijkheden bij het team komen te liggen. Daarmee wordt ook aangegeven dat het vertrouwen in onze mensen groot is,” vult Bert aan.

“Verplaats je ook eens in de situatie van de ander.”

“We hebben hier een grote groep Eritreeërs werken. Veel van hen hebben in Eritrea in de landbouw gewerkt. Ze begrijpen dus wat we hier doen, dat schakelt snel. Qua werkmentaliteit en manier van denken passen ze dan ook heel goed bij ons. We hebben gezien dat dat voor veel mensen een drempel is om te komen werken. Wij hebben die drempel weten te slechten.

We zorgen ervoor dat mensen de taal leren én schakelen de rest van het team in om hen bij te staan. Als vervoer een issue is bijvoorbeeld zorgen we ervoor dat ze met teamgenoten mee kunnen rijden. Zo kijken we in alles heel praktisch naar hoe we dingen met elkaar kunnen oplossen. We denken dan ook niet in problemen, maar in mogelijkheden.” Bert: “Naast mensen uit Eritrea, Indonesië, de Filippijnen en Syrië werken er 6 mensen met een bepaalde achterstand tot de arbeidsmarkt. Enkele van hen hebben wat meer behoefte aan begeleiding, die krijgen ze uiteraard. De teamleider is er voor ze waar dat nodig is. Zoals alle werknemers als dat nodig is terug kunnen vallen op hun teamleider.

Van nieuwe medewerker naar teamleider

“Een van de Eritrese dames die hier werkt heeft zich inmiddels opgewerkt tot teamleider. Ze is 25 en begeleidt nu een gemengd team van 10. Voor ons is zij het lichtende voorbeeld dat iedereen binnen ons bedrijf gelijke kansen krijgt om door te groeien. Door te kijken naar wie je voor je hebt, te begrijpen waar zij vandaan komen, zorgen we er met aandacht voor dat iedereen krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft. Verplaats je ook eens in die ander: de tocht die ze hebben moeten maken om hier een veilige haven te vinden, de ellende die ze onderweg mee hebben moeten maken, huis en haard achter zich hebben gelaten… je wenst ze dan toch rust en een stabiele werkplek?”

Batouwe Boomkwekerijen biedt ze die veilige en stabiele werkomgeving en is daarmee terechte winnaar van de All-in Werkgeversprijs Rivierenland.

Meer praktijkverhalen

Deel dit verhaal in je netwerk!