“Inclusiviteit, klanttevredenheid, duurzaamheid, gendergelijkheid… het zijn voor mij begrippen die er feitelijk niet toe doen. Het zijn in mijn ogen vanzelfsprekendheden die eigenlijk geen apart podium nodig hebben. Ondernemen met oog voor de klant, de medewerker en de natuur is gewoonweg ondernemen. Niets meer en minder dan dat.” Mede eigenaar Arthur Morée van Grown.Bio is er duidelijk over: inclusief ondernemerschap is ondernemen en uiteraard doe je dat met mensen. Mensen die zich willen inzetten om er samen voor te gaan.

“Duurzaamheid zit in onze genen.”

“We werken 100% biobased en bio degradable. Met afval vezels en paddenstoelensporen maken we composieten die door de schokabsorberende eigenschappen een perfecte basis vormen voor de vervaardiging van verpakkingsmateriaal en andere plastice vervangers. Uit de sporen groeien paddenstoelen wortel, het mycelium, dat als een soort lijm de vezels aan elkaar bindt. Het composiet in elke vorm te gieten waardoor de verwerkingsmogelijkheden groot zijn. Naast verpakkingen maken we er ook interieur items als lampenkappen en wijnkoelers van en is het goed toe te passen als isolatiemateriaal. Ons streven is om een goed alternatief te zijn voor het tot nu toe nog alom gebruikte piepschuim.”

3 pijlers in duurzaamheid

“We werken samen met de natuur aan een natuurlijk product dat breed inzetbaar is. Naast die ecologische duurzaamheid werken we ook aan financiële duurzaamheid. We hoeven geen megawinsten te maken, wel voldoende om door te kunnen gaan en onze medewerkers fatsoenlijk te kunnen betalen.

De derde pijler binnen ons duurzaamheidsdenken is die van de sociale duurzaamheid. Deze visie op duurzaamheid vormt voor ons een logisch geheel. Als we dan specifiek naar het sociale duurzaamheidsaspect, het inclusieve ondernemerschap, kijken dan komt het er eigenlijk eenvoudigweg op neer dat als je zin hebt, bereid bent om te leren, respectvol, aardig bent en wil, je een plek bij ons kunt vinden.”

Begeleiding

“Wij zijn een start-up met een nieuw product. Dit jaar zijn we uitgeroepen tot meest innovatieve MKB-er in Nederland, omdat we het anders doen, het net wat anders aanpakken. Dat betekent tegelijkertijd dat we voor behoorlijk wat uitdagingen staan en onze aandacht over verschillende vlakken moeten verdelen. Met oog op de inzet van medewerkers zijn we dan ook blij met de praktische ondersteuning en het heldere advies dat we krijgen vanuit Werkzaak Rivierenland. Er ligt een woud aan regelgeving waar zij ons de weg in wijzen. Werkcoach Evert Treur en accountmanager Yvonne Schreurs communiceren goed en nemen veel uit handen. Dat is prettig. En maakt het minder spannend. Zo zijn we er zeker van dat we niets over het hoofd zien en kunnen we een op alle gebied veilige werkomgeving bieden.”

Grown.Bio is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat onderneemt met mensen en de blik op velerlei terrein op de toekomst heeft. En ondanks dat sociaal duurzaam ondernemen hen heel natuurlijk afgaat en daar geen podium voor vraagt, desalniettemin een welverdiend winnaar van de All-in Werkgeversprijs Rivierenland.

Meer praktijkverhalen

Deel dit verhaal in je netwerk!