In 2022 kwam onze adviseur Toine via het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) in contact met Key Factor. Deze samenwerking, die begon met het beheer van inkomende oproepen voor het RMT, kenmerkte zich door een vlotte communicatie en effectieve rapportage.

Toen Toine in september 2023 de overstap maakte naar het WerkgeversServicepunt (WSP) Rivierenland, was het voor hem van belang de relatie met Key Factor te behouden. Als strategisch partner wilde hij hen blijven ondersteunen met hun personeelsvraagstukken.

Direct in zijn nieuwe rol als accountmanager, organiseerde Toine een ontmoeting met Josette Poels, de eigenaar van Key Factor. Het doel was het creëren van een dynamisch team met een diversiteit aan leeftijden. Na zorgvuldig onderzoek binnen het team Basisdienstverlening, identificeerde Toine Carin van Gelderen als de ideale kandidaat. Na een reeks gesprekken en een informatief telefoongesprek, stuurde hij haar CV en profiel naar Josette.

De uitkomst was een perfecte match. Carin bleek de ‘sleutel’ te zijn die Key Factor zocht: een ervaren kracht uit de klantenservicebranche, die ook nog eens de gemiddelde leeftijd binnen het team verhoogde.

De werkgever heeft uitgesproken zeer tevreden te zijn met Carin tijdens haar proefplaatsing. De snelle en soepele communicatie met het WSP Rivierenland heeft zeker bijgedragen aan dit succesverhaal. Een prachtig voorbeeld van hoe een strategische samenwerking kan leiden tot een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Neem contact op

U kunt WerkgeversServicePunt Riviereland eenvoudig bereiken via verschillende kanalen. Bezoek ons contactpagina voor meer informatie.

WSP Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Interessante artikelen over de arbeidsmarkt, tips om personeel te werven en verhalen uit de praktijk.

Volg ons op social media

Deel dit verhaal in je netwerk!