De All-n Werkgeversprijs is er voor ondernemers die geloven in een inclusieve arbeidsmarkt en bereid zijn om de stap te zetten om mensen die wat extra begeleiding nodig hebben verder te helpen naar een volwaardige plek in onze samenleving en op de werkvloer. Bedrijven als de PLUS Giel Smits in Culemborg die dit jaar de prijs in ontvangst mocht nemen voor de gemeente Culemborg.

All-in Werkgever van het jaar 2023 gemeente Culemborg: PLUS Giel Smits

De PLUS supermarkten staan bekend om hun eigen gezicht: PLUS is een organisatie met in principe allemaal zelfstandige ondernemers. Sinds de fusie met de COOP zit daar wel een filiaaltak in, maar feitelijk is het een coöperatie waar de ondernemers mede-eigenaar van zijn. Daardoor is de vrijheid in hoe de winkel eruit ziet groot en kan elke PLUS voor een belangrijk deel zelf bepalen hoe de winkel vorm gegeven wordt. Belangrijk daarin is dat de winkel past bij het specifieke marktgebied: de wijk waarin de PLUS gevestigd is. Dat is ook wat Giel Smits, eigenaar van de PLUS Giel Smits in Culemborg, aantrok in de keten. Giel kijkt naar de wijk, de samenstelling ervan en vormt op basis daarvan ideeën die hij ook inbrengt in het landelijk overleg waarin nieuwe ideeën gestalte krijgen en uitgedragen worden naar overige PLUS vestigingen. Ook met oog op zijn team samenstelling heeft hij een heldere visie: “Iedereen verdient zijn plek in deze samenleving, dat betekent ook een volwaardige plek op de werkvloer,” aldus Giel.

Oog voor diversiteit

“Natuurlijk heeft de PLUS een duidelijk gezicht naar buiten. Er zijn zeker zaken die landelijk worden afgesproken en geregeld zijn, maar toch kan ik voor een groot gedeelte zelf bepalen hoe mijn assortiment er uit ziet, welke activiteiten ik ontplooi en hoe ik het team samen stel,” vertelt Giel. “Ik kan het doen zoals ik denk dat het goed is. Zo kiezen wij medewerkers die passen in de wijk waarin wij zitten. Dit is een wijk met een grote diversiteit aan mensen en zo hebben we ons team ook samengesteld.”

Maatschappelijk betrokken

“Wij proberen mee te denken bij wat er in de wijk gebeurt. Zo doen we veel aan sponsoring. We ondersteunen de grote landelijke goede doelen, maar zullen ook altijd meehelpen met wijkevenementen en onze steun geven aan lokale partijen. We kijken dan wel altijd of we van dat wat we sponsoren meer kunnen maken. Bijvoorbeeld: deze week kwam een groepje scholieren bij me met de vraag of ik een schoolactiviteit kon sponsoren. Dat willen we zeker, we gaan dan in overleg met die scholieren om te zien wat we het beste zouden kunnen doen. Op die manier bedachten we samen dat wij broodjes en knakworsten sponsoren en dat de scholieren op hun beurt broodjes knakworst verkopen. Dat betekent dat met de donatie die wij doen, nog meer geld kan worden opgehaald. Zo kijken we altijd zo breed mogelijk naar wat er nodig is en hoe we daar onze maatschappelijke rol in kunnen spelen. En dat geldt ook voor ons personeelsbeleid.”

Gevarieerde werkzaamheden 

“Nick kwam bij ons vanuit het Centraal Boekhuis, waar hij 3 jaar naar tevredenheid werkzaam is geweest. Toch was hij op zoek naar meer variatie in zijn werkzaamheden. Via werkcoach Matt van IJzeren van Werkzaak Rivierenland kwam Nick toen bij ons. Wij konden hem de variatie bieden die hij zocht. Nick is werkzaam in de winkel, doet schoonmaakwerkzaamheden en voert de prijsmutaties door. In de corona tijd zette hij de bestellingen die online werden gemaakt klaar. Zo doet Nick elke keer een beetje meer. Het klantcontact was in het begin nog wel lastig voor hem. We hebben er met het team voor gezorgd dat we een oogje in het zeil houden en inspringen waar dat nodig is,” vertelt Wilco.

Spiegel van de samenleving

“Ons team is samengesteld zoals de wijk samengesteld is. Met mensen van alle leeftijden, culturen en pluimage en daar horen ook mensen met een bepaalde achterstand tot de arbeidsmarkt bij. Op die manier kan iedereen zich thuis voelen in onze winkel. Dat geldt voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Via bemiddeling vanuit het WerkgeversServicepunt zijn er nu vier mensen werkzaam die vanuit Werkzaak Rivierenland bij ons zijn gekomen. We hebben een jongen op de broodafdeling, Mike, die naast een fysieke beperking ook snel afgeleid raakt. Hij wordt op zijn afdeling heel goed begeleid door zijn collega’s, waardoor hij in staat is om zijn taken zelfstandig uit te voeren. Naast Mike hebben we William, die een aantal jaren geleden een ernstig ongeluk heeft gehad en daardoor wat meer tijd nodig heeft om zich dingen eigen te maken. Hij werkt op de bus en doet de bestellingen. Hij heeft het daar helemaal naar zijn zin. Simone is begonnen op de broodafdeling, dat was wat lastig voor haar, we hebben toen gekeken naar wat wél bij haar past. Ze werkt nu al een aantal jaar als cassière, wat helemaal in haar straatje is omdat ze heel erg klantvriendelijk is. Ze heeft onlangs zelfs haar certificaat behaald om ook in de slijterij klanten te kunnen helpen. Op de zuivelafdeling hebben we Corné, hij is verantwoordelijk voor het vullen. Alle vier hebben hun plek in ons team gevonden en vervullen, waar nodig met wat hulp van hun collega’s, zelfstandige taken. Waar nodig zetten we digitale hulpmiddelen in om ze te helpen.”

Meer praktijkverhalen

Deel dit verhaal in je netwerk!